1. Privatbloggen
  2. Ny prognos: Bostadspriser 2022 och 2023

Ny prognos: Bostadspriser 2022 och 2023

Bostadspriserna kan gå upp ytterligare 2022 innan de börjar falla tillbaka 2023 på grund av högre boräntor. Ny uppdaterad text 31 maj.

bostadspriser bolån 2022-2023 Lendobloggen

2022-05-31

Bostadspriserna har börjat mattas av under 2022 och nu förväntar sig många experter ett prisfall. En ny prognos visar att det kan bli fall på 10 procent eller mer. Anledningen är de stigande räntorna och boendekostnaderna. Även under 2023 kan bostadspriserna få en svag utveckling.

Kombinationen av stigande räntor och höga bostadspriser har gjort att ekonomin blivit tuffare för de hushåll som inte har bundit sina räntor. Dessutom har många nya köpare svårt att ta sig in på marknaden. Det har gjort att sannolikheten för fallande priser har ökat, enligt experternas nya prognoser för bostadspriser 2022 och 2023.

Men än så länge syns inte någon större nedgång i statistiken, den senaste statistiken visar på stillastående priser. Valueguards prisindex sjönk 1,7 procent de två inledande veckorna i maj för Stockholmsområdet och 1,3 procent när det gäller Göteborgsområdet. 

Enligt Swedbanks Boindex har hushållens köpkraft kopplat till bostadsrätter och småhus har försämrats för tredje kvartalet i rad. Enligt bankens privatekonom Arturo Arques gör högre bostadspriser i kombination med högre bolåneräntor det svårare för hushållen att köpa en bostad. 

– Fortsätter ränteuppgången ökar sannolikheten för lägre bostadspriser, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

De låga räntorna har gjort det billigare att bo trots att priserna har stigit. De tiderna tycks nu vara över. För den som inte sett över sina bostadslån är det hög tid att göra det, och bedöma om du behöver binda räntan för att ha förutsägbara kostnader. Enligt en prognos från Swedbank kan styrräntan stiga med 1,5 procentenheter på ett år, jämfört med 0,25 procent som den ligger på just nu. 

Boendeutgifterna för den som köpte ett småhus under det första kvartalet steg kraftigt. Tio procent högre småhuspriser och 0,09 procentenheter högre ränta gjorde att boendeutgifterna steg med 17 procent. Den kraftiga ökningen beror på att högre bostadspriser påverkar både ränteutgifter och amorteringar.

- Högre ränta riskerar att drabba bostadssättshavare i storstäder extra hårt. Att ha stora lån både privat och i bostadsrättsföreningen är ingen bra kombination. Rådet till alla som bor i en bostadsrättsförening är att läsa årsredovisningen noga och ta hänsyn till föreningens lån när man bestämmer sig för om man ska binda räntan eller inte på sina egna bolån, säger Arturo Arques.

Även Riksbanken har varnat för fallande bostadspriser 2022 och 2023 i en ny prognos. De anger inte någon procentsiffra, men varnar i sin stabilitetsrapport för att det finns en risk att bostadspriserna faller betydligt.

– Den framtida utvecklingen för bostadspriserna är behäftad med stor osäkerhet och en risk är att anpassningsförloppet blir mer abrupt och att bostadspriserna faller betydligt, skriver Riksbanken.

Om priserna faller kraftigt kan det leda till att hushåll med små marginaler får svårt att betala sina boendekostnader.

– Om bostadspriserna faller kraftigt kan det leda till minskade förmögenheter för bostadsägare. Hushåll som drabbas av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom och får svårt att fullfölja sina skuldbetalningar kan då tvingas realisera kapitalförluster, skriver Riksbanken.

Även Handelsbanken är pessimistiska i synen på bostadspriser för 2022 och 2023. De tror att priserna kan  falla med omkring 10 procent de närmaste två åren.

– Ännu snabbare räntehöjningar ökar risken för exempelvis ett ras i bostadspriserna och en allvarlig lågkonjunktur. För ett hushåll med lån på 3 miljoner betyder det 3300 kronor mer per månad och det räknar vi med tränger undan annan konsumtion, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman om Riksbankens penningpolitik.

Mäklare räknar med lägre priser

Även från mäklarhåll förväntar man sig nu ett prisfall. Erik Olsson Bostadsindex visar att prisförväntningarna sjunker som en sten. Fler tror nu på prisnedgång än uppgång och förväntningarna är lika låga som när pandemin kom våren 2020. Förutom lägre reallön och att räntan ökar boendekostnaden vill en tredjedel av dem spendera en mindre del av sin konsumtion på boendet nu jämfört med under pandemin. Enligt Erik Olsson kalkylerar visningsbesökarna med en rörlig bolåneränta på 3,7 procent. 

”Erik Olsson Skräckindex” visar att oron bland säljarna inte har varit lika hög som nu sedan hösten 2020. Nästan hälften vill minimera risken för att försäljningen går dåligt hellre än att chansa lite för att få ett riktigt högt slutpris. Trots att oron för den egna bostadsförsäljningen har ökat är det bara hälften som sänker sin ekonomiska risk nästan helt genom att sälja innan de köper nytt. 

– Om bostadspriserna utvecklas negativt så som visningsbesökarna tror har man dessutom prisutvecklingen med sig om man säljer först genom att priset på den nya bostaden går ner under processens gång. Nackdelen med att sälja först – att det kan vara svårt att hitta en ny bostad snabbt – minskar dessutom om utbudet ökar för att marknaden blir trögare, uppger Erik Olsson.