1. Privatbloggen
  2. Släpp taget om evighetsgäldenären

Släpp taget om evighetsgäldenären

Vad händer när låntagare inte lyckas betala tillbaka skulden enligt plan?

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2022-01-24

När ett lån tecknas mellan en låntagare och långivare bestäms också hur amorteringen ska ske, vilka avgifter som ska tillkomma och vilken ersättningen som långivaren ska då, dvs ränta. I de absolut vanligaste fallen, återbetalas lånen och betalningen följer den överenskomna planen. Ibland lyckas dock låntagaren inte betala tillbaka lånet som då blir en skuld. Ofta handlar det om att något har hänt i livet; arbetslöshet, sjukdom, separation eller dödsfall och ibland kan man helt enkelt tagit sig för mycket vatten över huvudet. 

Att lån ska betalas tillbaka är givetvis grundförutsättningen och det är viktigt för att hela systemet ska fungera att betalningsmoralen är hög. Och den är hög i Sverige.  Det fanns vid årsskiftet 391 039 personer registrerade hos Kronofogden, det är 3,74% av hela Sveriges befolkning och 4,73% av alla vuxna som fyllt 18 år. Resten lyckas ändå sköta sina betalningar utan att hamna hos Kronofogden. Men de som inte lyckas får det svårare och svårare att ta sig ur sin skuldsättning. Trots att antalet gäldenärer är de lägst på 30 år så är skulden den högsta någonsin 94  miljarder kronor.

  • Svenskarnas skulder har ökat med 7 miljarder kronor sedan förra året trots att antalet skuldsatta har minskat.

  • Hela 85 741 personer i Kronofogdens register hade 2020 haft skulder hos Kronofogden i 20 år eller mer. Det är drygt 21,3 procent av alla skuldsatta i Kronofogdens register (402 205 totalt år 2020).

  • Av de 92 127 nya fysiska gäldenärer som tillkom i systemet 2016 har 19 498 av dessa fortfarande en aktiv skuld idag. Det motsvarar 21,1 procent.

  • Statistiskt finns det alltså över 21 procents risk att du fortfarande har stora betalningsproblem fem år och till och med tjugo år efter att du först hamnat hos Kronofogden.                                                                             

Givetvis är det långivarens ansvar att inte låna ut pengar till den som inte är lämplig men allt som oftast är det en förändrad livssituation som vält omkull ekonomin (källa: Motkrafter, Kronofogden). En situation som varken långivaren eller låntagaren kunnat räkna med. Under sådana förhållanden är det inte rimligt att låntagaren, även kallad galdenären, ska fortsätta betala räntor och avgifter som sträcker sig längre än det ursprungliga avtalet eller att avräkningen inte sker mot skulden i någon mån.

År efter år avräknar Kronofogden de indrivna pengarna mot de räntor och avgifter som ackumuleras över tid. En skuld som hamnat hos Kronofogden för indrivning växer således och gäldenären hamnar i ett strypgrepp som den får allt svårare att ta sig ur.

Exempel: 

Anders och Birgitta skilde sig 1992 och sålde villan med förlust på 300 000 kronor. Kort därefter dog Anders och Birgitta stod ensam kvar med skulderna som de var solidariskt betalningsansvariga för. Förutom skulderna hade nu Birgitta tre barn att ansvara för och lönen som undersköterska räckte knappt. I brist på kunskap och råd började Birgitta handla mer och mer på faktura. Barnens vinterkläder, vinterdäck till bilen och såg sig nödgad att ta privata dyra lån för att kunna köpa barnen en cykel och en dator för skolarbete för dem att samsas om.

Det blev svårare och svårare att få ekonomin att gå ihop och hon började missa både hyran och elräkningen. I vissa fall fick hon betala upp mot 30% i ränta på dessa köp och när möjligheten dök upp började hon utnyttja SMS lån för att klara av att betala månadens räkningar samtidigt som fakturorna för de gamla lån hon redan tagit fortsatte trilla in.

Det som var ett lån på några hundratusen kronor växte med åren till en skuld på mer än två miljoner kronor. Bara räntan var över en och en halv miljon kronor och när Birgitta nu skulle gå i pension var hon fortfarande skuldsatt och utmätt under nästan 20 år. Birgitta har svårt att få översikt över vilka skulder hon har betalat eftersom orginalfakturorna bytt ägare flera gånger om. Dessutom verkar skulderna aldrig bli mindre oavsett hur mycket hon betalar eftersom de alltid går till att betala räntor och avgifter först och inget blir över till att minska ursprungliga skulderna.

Det pratas mycket om hur enkelt det är att låna pengar och det ska det vara för den som har en ekonomi som klarar av det. Utan lån blir det få förunnat att köpa en bostad, äga en bil eller ha möjlighet att renovera en bostad vid behov. Det ska också vara enkelt att göra rätt för sig, det man betalar tillbaka på en skuld ska även räknas av den ursprungliga skulden och inte bara räntor och avgifter år ut och år in. På så sätt kan vi se till att vanliga människor  inte betalar tiofaldigt om, det man en gång har lånat.