1. Bolånebloggen
  2. Ny höjning av styrräntan - så påverkar det dig

Ny höjning av styrräntan - så påverkar det dig

Lendos sparekonom Sharon om senaste räntehöjningen

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2023-06-29

Riksbanken höjde styrräntan med 0,25% vilket innebär en höjning av räntekostnaden med 2500 kr för varje miljon hushållet har. Ett hushåll med bolån på 3 000 000 kronor kommer nu få betala cirka 135 000 kronor i räntor (beräknat på en rörlig bolåneränta på ca 4,5%) varje år vilket blir en månadskostnad på 11 250 kronor. Riksbanken meddelade att minst ytterligare en höjning kommer ske i år med anledning av den höga inflationen. Mätt med KPIF (inflationen med fast ränta, viket innebär att man rensar bort kostnaderna för de ökade räntorna för bostadslån) låg den på 6,7 procent i maj. KPIF-inflationen sjönk något mer i april och maj än i Riksbankens tidigare prognos, men det berodde till stor del på att energipriserna föll oväntat mycket. Räknar man bort energiprisernas effekt på inflationen sjunker inflationen långsamt.

Mycket beror på att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt och visar att efterfrågan fortfarande är hög i delar av den svenska ekonomin. Den svaga kronan bidrar också till att hålla inflationen uppe, eftersom priserna på alla exporterade varor därmed ökar.

Totalt har styrräntan höjts med 3,5% sedan maj 2022 vilket för många har inneburit en tredubbling av räntekostnaderna (från 45000 till 135000 för ett lån på 3 miljoner kronor). Bankerna har hittills absorberat en del av höjningarna, genom att minska sina vinstmarginaler, men långt ifrån allt. Nästa räntebesked blir 21 september, ytterligare en höjning kan förväntas då.