1. Bolånebloggen
  2. Nya regler för att lösa bolån - så påverkas du

Nya regler för att lösa bolån - så påverkas du

Ska du flytta ditt lån till bostaden? Det kan bli billigare framöver.

ränteskillnadsersättning förslag regeringen Lendo bolånebloggen

2023-10-20

Snart kan det bli billigare för dig som vill lösa ditt bolån med bunden ränta i förtid. Regeringen föreslår nu en ny schablonregel för ränteskillnadsersättning, som vid ett bolån på två miljoner kronor kunna bli besparingar på drygt 10 000 kronor.

– Det ska inte vara onödigt dyrt och krångligt för den som föredrar att ha bunden bolåneränta, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Har du ett bolån med bunden boränta och vill lösa det i förtid kan det ofta bli dyrt, och du kan behöva betala en ränteskillnadsersättning till din långivare. Det är den kostnad som banker och långivare tar ut som ska kompensera för den ränteförlust som uppstår när du vill avsluta lånet i förtid. Men nu har en ny schablonregel för hur ränteskillnadsersättningen beräknas föreslagits av Konjunkturinstitutet i en ny utredning.

Idag baseras avgiften på skillnaden mellan den avtalade räntan och en jämförelseränta, plus en procentenhet. Utredningen föreslår istället en schablonregel där skillnaden mellan swapräntan när konsumenten band räntan och swapräntan när förtidsbetalningen sker ska vara grunden till den nya ränteskillnadsersättningen. Utredningen menar att det skulle förstärka konsumentskyddet och leda till sänkta kostnader för bolånetagarna. Enligt en uträkning från Konjunkturinstitutet skulle det vid ett bolån på två miljoner kronor kunna bli besparingar på drygt 10 000 kronor med den nya schablonregeln.

– Det ska inte vara onödigt dyrt och krångligt för den som föredrar att ha bunden bolåneränta. Rådande regler kan skapa omotiverade hinder och orättvisor, inte minst för låntagare med sämre förhandlingsläge. Därför är det här ett välkommet förslag, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Konjunkturinstitutet menar att ändringen är viktig då dagens regelverk leder till en överkompensation av kreditgivarna över tid, samtidigt som det missgynnar hushåll med sämre ekonomiska förhållanden. Konjunkturinstitutet anser även att dagens modell har lett till kortare räntebindningstider och sämre konkurrens på bolånemarknaden. 

– Syftet är tryggare konsumenter och bättre fungerande bolånemarknad. Vi anser att det här kommer att leda till en rättvisande ersättning över tid. Den kommer bli lägre som genomsnitt, men framför allt mer rättvisande. Det är väldigt viktigt att den inte förväntas missgynna svagare konsumenter, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen i en pressträff.

Målet är att de nya reglerna ska införas den första januari 2025, men kommer bara att påverka de avtal som sluts från och med den första januari 2025.

I samma veva föreslår Finansinspektionen att bolånetagare ska kunna få ta del av sina amorteringsunderlag enklare och även ge konsumenterna möjlighet att få dem elektroniskt. Finansinspektionen menar att det skulle förenkla och underlätta för konsumenter att få mer information, lättare påverka villkoren för sina bolån samt öka kundrörligheten. 

− Kunder upplever att det kan vara svårt att påverka sin situation och att det kan vara besvärligt att flytta sitt bolån. En orsak bedöms vara att banker av olika anledningar försenar eller försvårar för kunderna att få ut amorteringsunderlaget. Digitala underlag skulle kunna öka rörligheten och därmed konkurrensen mellan bankerna, säger Magnus Karlsson, avdelningschef på Finansinspektionen.

Hos Lendo kan du enkelt och kostnadsfritt jämföra räntor från flera banker för ditt bostadslån. Du får ett personligt erbjudande med bara en kreditupplysning.

Att jämföra bolån hos Lendo är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något genom att ansöka om ett bostadslån hos Lendo. Du kan använda dig av Lendo oavsett om du vill flytta ditt bolån, köpa en ny bostad eller bara går i köptankar.

Har du några frågor eller funderingar, så kan du alltid ringa våra bolånecertifierade handläggare på 0771-131310 så hjälper de dig.