1. Bolånebloggen
  2. Riksbanken höjde styrräntan till 3.0 procent

Riksbanken höjde styrräntan till 3.0 procent

Ny höjning av styrräntan - med 0,5 procentenheter

riksbanken styrränta höjning Lendobloggen

2023-02-09

Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter för att fortsätta bekämpa inflationen. Den nya styrräntan som gäller från 15 februari blir 3,0 procent och fler höjningar är att vänta.  – Styrräntan kommer sannolikt att höjas ytterligare under våren, uppger riksbankschef Erik Thedéen. 

Riksbanken fortsätter att höja styrräntan, vilket gör att prognosen pekar på högre boräntor framöver. Exakt hur stor inverkan dagens höjning med 0,5 procentenheter får på boräntan är för tidigt att säga, men höjningar är att vänta. 

Riksbanken flaggar för ytterligare höjningar av styrräntan trots att den globala konjunkturen mattats av. Detta väntas tillsammans med den senaste tidens kraftiga nedgång i energipriser bidra till att inflationen sjunker tydligt framöver. Tidigare har Riksbanken bedömt att styrräntan ska toppa under 2023, nu är den nya bedömningen att den toppar under 2024 på 3,3 procent. 

– Riksbanken bedömer att penningpolitiken behöver stramas åt för att få ner inflationen och värna inflationsmålet och har därför beslutat att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Prognosen indikerar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren, uppger riksbankschef Erik Thedéen i ett uttalande.

Riksbanken kommer också att minska sitt värdepappersinnehav för att försöka förstärka kronan. Såväl försäljningen av statsobligationer som den ökade mängden riksbankscertifikat väntas framförallt bidra till att riskfria marknadsräntor stiger något och att mängden säkra och lätt omsättningsbara tillgångar på den svenska marknaden ökar. 

Riksbankens nya besked om styrräntan kan få inverkan på prognosen för bostadspriser. Flera bedömare i Lendos prognosgenomgång bemöter att trendbrottet på bostadsmarknaden kan förskjutas om räntan höjs ytterligare. 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta


20222023202420252026 kv1
KPI8,4
(8,3)
8,6
(9,3)
3,6
(3,0)
2,4
(2,4)
2,2
KPIF7,7
(7,6)
5,5
(5,7)
1,9
(1,5)
1,9
(2,0)
2,0
BNP2,5
(2,7)
-1,1
(-1,0)
0,9
(1,0)
1,9
(1,7)
2,4
Arbetslöshet, procent7,5
(7,4)
8,0
(7,9)
8,4
(8,3)
8,4
(8,3)
8,1
Styrränta, procent0,8
(0,7)
3,2
(2,8)
3,3
(2,8)
3,3
(2,8)
3,3

Källa: Riksbanken