1. Företagsbloggen
  2. Sparekonomen går igenom: Höstbudgeten - företag

Sparekonomen går igenom: Höstbudgeten - företag

Hur påverkar finansministerns budgetproposition företagare? Lendos sparekonom Sharon Lavie går igenom det nedan!

Sharon Lavie - sparekonom på Lendo och Schibsted

2021-09-20

Höstbudgeten företag

Förlängd återbetalningstid av skatt med ytterligare 15 månader

Anståndstiden för betalning av skatt förlängs med ytterligare som längst 15 månader samtidigt som en avbetalningsplan löper parallellt. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Kommentar: Skatteverket har hittills beviljat anstånd med inbetalning av skatt och moms för omkring 51 000 företag under pandemin. Totalt handlar det om ca 54,2 miljarder kronor, varav ca 24,1 miljarder kronor redan har betalats tillbaka. Det sammanlagda nettoanståndsbeloppet uppgår till ca 30,1 miljarder kronor. Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april 2022. Förlängd återbetalningstid kan underlätta för företag som har haft liten eller ingen verksamhet under pandemin att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden gäller ska vara helt betalda

Förlängda lättnader för företagare

Regeringen förlänger lättnaderna gällande vilande företag genom undantag från den s.k. femårsregeln under 2022. Regeringen avser också att under 2022 förlänga den tillfälliga möjligheten för företagare att vidta vissa marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning.

Kommentar: Om företagaren efter en tid med a-kassa återupptar verksamheten behöver det i normalfallet gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. För att ha rätt till a-kassa i en sådan situation, behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten. Nu förlängs möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande även under 2022. 

Omsättningsgränsen för momsbefrielse höjs

För att främja entreprenörskap och sänka tröskeln för att starta eget höjs omsättningsgränsen från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år.

Fortsatt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar även nästa sommar

Förstärkning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar föreslås fortsätta även nästa sommar. Förstärkningen gäller under juni-augusti 2022

Kommentar: Syftet är att stödja återhämtningen och stötta företag med många unga anställda. För unga innebär detta en bättre möjlighet till att få sommarjobb.

Familj

Familjevecka

2018 stora vallöfte från socialdemokraterna infrias nu delvis. Förvärvsarbetande vårdnadshavare ges möjlighet till tre dagars ledighet vardera per år att nyttja när ett barn i åldern 4–16 år har t.ex. lov eller studiedag, som ett första steg i införandet av familjeveckan med familjedagspenning, som ett första steg i införandet av familjeveckan. Därmed får varje förvärvsarbetande förälder bättre möjligheter att stötta sina barn under skolåren, genom att kunna vara tillsammans med barnen under lov och studiedagar eller delta i sina barns utvecklingssamtal.

Kommentar: Familjeveckan påverkar ekonomin relativt lite trots en relativt stor påverkan på statens budget. Det beror på att familjeveckan medför ett lönebortfall för individen som till stora delar ersätts av familjedagspenningen.

Höjt underhållsstöd för barn 7–10 år

För att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar föreslår regeringen att det belopp som lämnas i fullt underhållsstöd till barn som är 7–10 år höjs med 150 kr per månad. Det innebär att underhållsstödet uppgår till samma belopp som för barn i åldersgruppen 11–14 år, dvs. 1 823 kr per månad (för barn som är äldre än 15 år är den kvar på samma nivå, 2 223 kr) . Den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp ska omprövas när ett högre underhållsstöd ska lämnas till ett barn med anledning av att barnet har fyllt 7 år i stället för 11 år.

Det högre beloppet kommer att betalas ut för första gången i juli 2022 och avser underhållsstöd för augusti månad.

Kommentar: Dagens underhållsstöd till barn 7–10 år täcker inte fullt ut hälften av normalkostnaden för barn i den åldersgruppen efter att hänsyn har tagits till barnbidrag. En höjning av underhållsstödet kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn till del. 

Bil och fordon

Mer medel till klimatbonussystemet

Sökta belopp för klimatbonus översteg under 2021 vad som var beräknat och utbetalningarna stoppades i augusti. Regeringen föreslår därför i höständringsbudgeten för 2021 ett tillskott med 1 900 miljoner kronor för att finansiera den ökade kostnaden för klimatbonusen. Pengarna ska räcka till att alla de som i år köpt eller ska köpa en bonusbil får ut sina pengar.

Kommentar: Pengarna som Transportstyrelsen har fått för utbetalning av klimatbonus under 2021 är slut. Tillskottet är en positiv nyhet för alla som nu satsat på renare bilar och som räknat med stödet. Som mest uppgår klimatbonusen till 70 000 kr för rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp om bilen är tagen i trafik den 1 april 2021 eller senare.

Skärpta krav i bonus-malus systemet vid köp av nya bilar

  • Sänkt utsläppsgräns för när den förhöjda fordonsskatten för nya lätta fordon med höga koldioxidutsläpp tas ut.  Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 juni 2022.

  • Fordon som släpper ut över 75 gram upp till 125 gram får betala 107 kr/gram CO2/km.

    Vid utsläpp över 125 gCO2/km får man betala 132 kr/gCO2/km.

  • Skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus, från dagens 60 gram CO2/km till 50 g 2022 och 30 g 2023.

  • Sänkt bonus från 2023 från dagens maximalt 70 000 till maximalt 50 000

  • Sänkt lägsta bonus från dagens 10 000 kr till 5000 kr från och med 2022

  • Högsta bonusen för en laddhybrid sänks från dagens 45 000, till 20 000 - år 2022, ned till 10 000 år 2023.

Kommentar: Kraven för att få klimatbonus skärps från år till år, samtidigt som bonusen minskar och kostnaden för att köpa en ny bil som släpper ut höga halter av koldioxid ökar. Intresset för att köpa bilar med hög malus bör givetvis minska vilket är intentionen, men frågan är om den successivt minskade klimatbonusen är för brant och kommer bromsa efterfrågan på klimatvänligare bilar som ännu kostar en hel del mer än vanliga bilar.

Bilstöd

En kompensation för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare ska utformas. Detta så att den förhöjda fordonsskatten i bonus ­malus systemet inte ska leda till oönskade effekter för personer som inte har möjlighet att välja ett fordon med lägre utsläpp, till följd av en funktionsnedsättning som kräver en större bil.

Kommentar: Bra att regeringen tänker till och inte slår undan fötterna för de som måste ha en bil som idag beskattas med hög malus pga sin funktionsnedsättning.

Förmånscyklar

Förmånscyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kronor per behöver inte tas upp till beskattning, vilket motsvarar en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kronor. Enligt förslaget gäller skattelättnaden när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö och stadsutveckling som hälsa. Träder i kraft 1 januari 2022.

Kommentar: I mina ögon ett förslag som kommer få en mycket begränsad effekt både på miljön och hälsan.  

Vi på Lendobloggen har även en kortare överblick av budgetpropositionen inför 2022, liksom en fullständig en genomgång av höstbudgeten av Sharon Lavie.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!