1. Företagsbloggen
  2. Tips när du ska starta eget företag - stor guide

Tips när du ska starta eget företag - stor guide

Nyföretagandet i Sverige slår rekord - vi har sammanställt bästa tipsen för dig som står i startgroparna.

tips när du ska starta eget företag - Lendobloggen

2021-05-27

Många svenskar drömmer om att starta ett eget företag – och just nu tycks det vara en bra tid att förverkliga drömmen. Men vad är viktigast när du drar i gång din egen verksamhet? Vi på Lendo guidar dig med smarta tips när du ska starta eget.

Aldrig har så många svenskar startat eget. Nya siffror från årets första kvartal visar att nyföretagandet slår rekord i Sverige. Under januari till mars startades över 22 000 företag. Även 2020 var ett nytt rekordår. 

– Antalet nya företag har ökat under hela året. Den största ökningen, 28 procent, skedde inom detaljhandeln i allmänhet och näthandeln i synnerhet, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

Allra hetast är företagandet inom internethandeln som mer än fördubblades, 1 028 företag jämfört med 504 företag, en ökning med 104 procent. Inom internethandeln var ökningen störst inom sport- och fritidsutrustning följt av handel med brett sortiment. Detaljhandel i stort ökade med 28 procent. Nyföretagandet ökade med 39 procent inom handeln med motorfordon. 

– Trots att 2020 var ett pandemi-år har drygt 6 400 nya företag startat inom dessa tre branscher, avslutar Lars Sundell.

Andra branscher som gick starkt var juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet med 14 procents ökning, 17 procent ökning i bygg och anläggning samt 13 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet. 

Det finns många goda skäl att starta eget företag. Det ger dig möjlighet att jobba med det du tror på, när du vill och hur du vill. Men att driva ett företag handlar också om att planera, ta ansvar, ha struktur, ha kunskap om regler och blanketter. Och visst finns det fallgropar på vägen. Du kan förlora både tid, pengar och kanske även relationer om du inte gör rätt från början. Men känslan när du lyckas är svårslagen.

8 tips att ha med dig när du ska starta företag

1. Gör en affärsplan.

Att strunta i att upprätta en affärsplan som beskriver företagets affärsidé är ett vanligt misstag när man startar ett företag. Betrakta affärsplanen som en kompass där du löpande kan stämma av att du och ditt entreprenörskap är på väg åt rätt håll: Hur ser marknaden ser ut?  Vilka är kunderna och konkurrenterna? Hur vill jag synas på marknaden? Det är också bra att sätta upp långsiktiga milstolpar: Var är du och ditt företag om ett, tre och fem år?Här finner du en enklare guide: https://www.verksamt.se/fundera/skapa-en-affarsplan

2. Stresstesta din affärsidé.

Många fokuserar på att få in kapital istället för att lansera, testa och se om affärsidén verkligen håller. Innan du verkligen slår på stort är det bra att testa din idé på marknaden så snabbt som möjligt. Lansera en så kallad minimum viable product. Då får du en snabb indikation på om det finns bärkraft i affärsidén utan att du bränner allt kapital. Sedan kan du finslipa ditt koncept. 

Ett annat enkelt sätt är att testa idén på så många vänner och bekanta som möjligt. Förstår de din idé och skulle de själv kunna tänka sig att köpa produkten eller använda tjänsten?

Fundera också på vilket behov du löser hos dina kunder och vilka problem din idé underlättar. Om ditt företag inte fyller ett verkligt behov hos de som ska köpa produkterna kommer det att bli svårt att lyckas. 

Försök att svara enkelt på frågan:

Vilka behov fyller din produkt eller tjänst hos presumtiva kunder? Och är de beredda att betala för att få det behovet uppfyllt?

När du känner dig säker på att ditt företag löser ett reellt problem och behov är det en god idé att definiera din målgrupp. Vem är det du hjälper bäst med att fylla ett behov med din produkt? Eller tänker du sälja allt till alla? Försök fokusera på att lösa ett problem hos den målgrupp som har störst behov av din nya tjänst eller produkt. Beskriv gärna dina primära kunder, och även de sekundära som ligger i utkanten av din kärnmålgrupp. Exempel på en målgrupp kan vara 18-30-åriga kvinnor som till exempel kan vara extra intresserade av skönhetsprodukter.

Så långt kanske det mesta verkar bra. Men kanske är det redan många som startat liknande företag. Det kan både vara en utmaning och ett tecken på att idén faktiskt är bärkraftig. Det finns över 30 olika bilmärken och många som tjänar pengar på att sälja hamburgare och pizzor trots att de var långt ifrån först. Men även om du agerar i en etablerad nisch gäller det att sticka ut och vara unik. Är du billigare, bättre, snabbare eller mer unik än konkurrenterna? 

Om din idé har hållit ända hit så ser det bra ut! Nu är det dags att skrida till verket och planera för att starta företaget. 

3. Gör budget.

Många företagare bara ”tutar och kör”. Det kan fungera när allt går bra, men i längden blir det osäkert. Seriösa entreprenörer gör både en likviditets- och resultatbudget och gör täta uppföljningar. Det är extra viktigt i uppstartsskedet. 

Resultatbudgeten är din plan över de intäkter och kostnader som du känner till och kan planera för under en viss månad, kvartal eller år. Vissa företag jobbar med ännu kortare tidsintervaller. Genom budgeten får du kontroll och överblick över företagets ekonomi och kan se om du verkar nå dina resultatmål. Budgeten gör också att du måste säkerställa att du har rätt intäkter och utgifter för din planerade verksamhet.  Kostnadsbudgeten är oftast enklare än intäktsbudgeten. Försäljningen kan vara svår att uppskatta, men försök att vara realistisk.

Likviditetsbudgeten är ofta ännu viktigare än resultatbudgeten, för den visar om ditt kapital kommer att räcka. Använd resultatbudgeten som grund, men ta hänsyn till kostnader som inte innebär någon utbetalning, till exempel avskrivningar. När det gäller intäkterna måste du periodisera för hur kunderna betalar. Du måste också ta hänsyn till moms och skatter. Försök att planera minst ett år i förväg och gör månadsbudgetar för att se om det finns kritiska perioder under året. 

4. Delägaravtal och äktenskapsförord.

Startar du företaget tillsammans med någon annan? Många glömmer att göra ett ägaravtal som reglerar hur företaget ska styras och ägas. Skulle samarbetet börja knaka, eller om företaget växer för fort, är det bra att ha ett ramverk att luta sig mot för att undvika onödiga konflikter. Även äktenskapsförord är viktigt att komma ihåg vid en eventuell skilsmässa då ägandet kan bli föremål för en bodelning. Har du inte skrivit äktenskapsförord med företaget som enskild egendom kan din partner ha rätt till halva din del av företaget.

5. Planera för pensionen. 

Pensionen kan tyckas vara avlägsen, men du bör planera för den redan när ditt företagande startar.  Som egenföretagare måste du själv spara för att kompensera för utebliven tjänstepension (som kan utgöra cirka en fjärdedel av den totala pensionen). Det är därför viktigt att du tar ut lön/ överskott ur ditt bolag. Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension. Vid en lön på 44 000 kronor i månaden så maximeras inbetalningen till din allmänna pension. Dessutom är din allmänna pension beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas.

6. Välj rätt bolagsform.

Att välja den mest lämpliga bolagsformen för din verksamhet kan göra det enklare och mer kostnadseffektivt att driva ditt företag. Du kan också minimera olika ekonomiska risker genom att välja rätt. De tre vanligaste bolagsformerna i Sverige i dag är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Olika bolagsformer passar olika bra beroende på hur din verksamhet ser ut och i vilket läge du befinner dig.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person där ägarna gått ihop och satsat ett aktiekapital. Delägarna har i normalfallet inget personligt ansvar för företagets förpliktelser. Bolaget styrs av en styrelse och kan också ha en verkställande direktör. I Sverige måste ett aktiebolag numera ha minst 25 000 kr i aktiekapital, tidigare var gränsen 50 000 kr. 

Företagsformen innebär en tydlig rågång mellan företaget och ägarens ekonomi. Ägarna är enligt grundreglerna inte personligt ansvariga för företagets skulder, vilket i normalfallet innebär en lägre risk för ägarna. En mycket flexibel företagsform som låter en eller flera delägare starta företag tillsammans. Aktiebolaget får namnskydd och ett unikt organisationsnummer. Mer fördelaktiga skatteregler vid högre ersättningsnivåer, genom aktieutdelning. 

Det kostar mer än enskild firma och handelsbolag då ett aktiekapital på minst 25 000 kr är ett krav. Mer och dyrare administration då aktiebolaget måste upprätta en årsredovisning varje år samt ha en formell styrelse. Svårare och dyrare att avveckla än enskild firma eller handelsbolag.

På papperet kan det verka som att aktiebolaget är bättre för de flesta, men ska du dra i gång en verksamhet och inte riktigt vet om den ska bli stor eller liten kan det vara enklare och mycket billigare att börja med en enskild firma. Har du inga anställda och relativt låg vinst kostar den enskilda firman mindre att driva. 

Enskild firma

En enskild firma är ett bolag som ägs av en person och där ägaren automatiskt blir företagaren. Det är en juridisk företagsform där en person använder sitt personnummer som företagets organisationsnummer. Ägaren är personligt ansvarig för företagets förpliktelser och skulder. 

Enskild firma passar bra för den som har en mindre verksamhet och vanligtvis inte har några anställda. Den passar bra för den som vill komma i gång med sitt företagande på ett enkel och billigt sätt. Du behöver inget startkapital eller aktiekapital för en enskild firma och det kostar väldigt lite att komma i gång med ett företag. Du behöver bara vara en person för att driva företaget och behöver ingen styrelse. Du behöver mindre administration än med ett aktiebolag och slipper upprätta en formell årsredovisning. 

Nackdelen är att ägaren blir personligt ansvarig för företagets förpliktelser vilket kan innebära risker när verksamheten växer. Kan innebära ekonomiska risker för ägaren när verksamheten växer. Högre skatt än aktiebolag vid högre ersättningsnivåer då det inte är möjligt med aktieutdelning. Det kan ibland vara svårt att separera företagets ekonomi från ägarens. 

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som drivs av två eller flera ägare som kallas för bolagsmän. Ägarna kan vara både fysiska personer eller andra företag. Överskottet eller underskottet ska fördelas lika mellan bolagsmännen om inget annat avtalats. 

Det krävs inget startkapital eller aktiekapital, och det är enkelt att starta. Passar bra när två eller flera vill driva ett bolag med likvärdiga förutsättningar. Bolaget får ett eget organisationsnummer. Bolagsmännen/ägarna är personligt ansvariga för företagets förpliktelser och skulder, vilket kan innebära risker. Ägarna är solidariskt ansvariga för skulder, så en av ägarna kan få göra rätt för hela bolaget. Skatten är också högre än för aktiebolag vid högre ersättningsnivåer då det inte är möjligt med aktieutdelning. 

7. Finansiera kostnadseffektivt. Många behöver hjälp med kapitalanskaffningen för att kunna växa och genomföra expansionsplaner för sitt nya företag. Vi på Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för privatlån och företagslån. Genom vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan vi på Lendo hjälpa dig som företagskund att hitta rätt låneerbjudande som matchar ditt företags behov. En del entreprenörer lånar för att investera i en ny maskin medan andra behöver låna pengar till kassaflödet. En vanlig missuppfattning är att ens privata kreditvärdighet påverkas negativt av att gå in som personlig borgensman för företagslånet. Det stämmer inte. Borgensmannens kreditvärdighet påverkas inte av att stå registrerad som borgensman på ett företagslån, men däremot är borgensmannen personligen återbetalningsskyldig om företaget går i konkurs.

8. Nu kör vi!

Våga tro på dig själv, din idé och ditt företag! Sätt upp offensiva men realistiska mål och jobba systematiskt och långsiktigt för att nå dem. De flesta utmaningar som dyker upp under ditt företagande kommer du att kunna vända till något positivt. Försök att fokusera på rätt saker och tro på dig själv så skapar du förutsättningar för att lyckas. Lycka till med ditt företagande!

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!