1. Privatbloggen
  2. 8 regler för bättre kreditvärdighet

8 regler för bättre kreditvärdighet

Lendos sparekonom Sharon Lavie tipsar om hur du tar hand om din privatekonomi och är rädd om din kreditvärdighet.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-01-15

Att ha en ekonomi i balans påverkar många aspekter av vår vardag. Att ha möjligheten att kunna välja hur vi vill leva våra liv och vara betrodda som kunder när vi behöver teckna ett avtal eller ta ett lån för att köpa en bostad eller en bil att ta oss till jobbet med är några exempel. Man behöver inte tjäna jättemycket pengar för att ha en ekonomi i balans men man måste följa några grundregler.

Det finns flera tillfällen i livet då det görs en kreditprövning av oss. Det är en samlad bedömning som tex hyresvärden gör för att säkerställa att du kan betala hyran, telefonoperatören gör för att du ska få teckna abonnemang eller banken enligt lag måste göra när du söker ett lån för att säkerställa att du har möjlighet att betala tillbaka lånet samt avgifter och räntor. Denna kreditprövning har två syften. Den görs dels för att motverka att du hamnar i en överskuldsättning dels för att minska aktörens kreditförluster. För att göra en samlad bedömning av din ekonomi behöver vissa aktörer ta in information från olika håll. Det är vanligt att du får frågor om din ekonomiska situation, så som lön, anställning, familjeförhållanden mm ofta kompletteras det med annan viktig information som tas in genom en kreditupplysning.

Kreditupplysningen visar din kreditvärdighet, din betalningsförmåga och bygger på flera olika uppgifter som din deklarerade inkomst, värdet på eventuella fastigheter du äger, betalningsanmärkningar, befintliga lån och krediter och tidigare kreditförfrågningar gjorda på dig. Ett dåligt kreditbetyg innebär, för det mesta, att du kommer få det svårare att bli beviljad ett lån, du kanske bli nekad att teckna ett abonnemang och är det riktigt dåligt så kan du bli nekad vissa jobb. Därför är det värt att känna till hur du skapar balans i din ekonomi och hur du kan stärka din kreditvärdighet.

Vad kan påverka din kreditvärdighet?

  • Inkomst och anställning – En fast anställning och en inkomst som räcker för dig och ditt hushåll pekar på en stabilitet som stärker kreditvärdigheten. Men för att bli beviljad ett lån eller kunna teckna ett nytt avtal behöver din inkomst även klara av de utgifter, lån och krediter du har, samt de nya kostnaderna.

  • Betalningsanmärkningar – En betalningsanmärkning visar på att du inte skött dina betalningar. Detta är negativt för din kreditvärdighet. En betalningsanmärkning försvinner efter tre år, därför kan det vara en klok idé att vänta tills anmärkningen är borta innan du ansöker om ett nytt lån.

  • Redan tagna lån och krediter – har du redan lån sedan tidigare kan ditt betalningsutrymme, det vill säga din förmåga att betala, redan vara maximerat. Här kan typen av lån och krediter spela roll. Har du tagit lån utan säkerhet med rörlig ränta så finns det en risk att lånet blir dyrare om räntorna går upp, något som banken då måste ta med i beräkningen.

  • Spridda lån – Har du olika lån och krediter hos många olika långivare kan det vara negativt för din kreditvärdighet då det ofta tolkas som att din ekonomi är instabil. Genom att samla lån och endast ha lån hos ett fåtal långivare kan du höja din kreditvärdighet.

  • Outnyttjade krediter – Har du krediter som du inte har utnyttjat kan det sänka din kreditvärdighet i onödan. Anledningen är att banken måste räkna med att du skulle kunna utnyttja alla oanvända krediter och på så sätt få ett mycket mindre betalningsutrymme. Avsluta därför outnyttjade krediter och kort som du inte använder.

  • Kreditupplysningar - Många kreditförfrågningar gjorda på kort tid kan signalera att något inte står rätt till i din ekonomi. Hög kreditaktivitet är en av de faktorer som banken ser som en hög risk. Har du inget behov av att ta ett lån är det bättre att inte göra skarpa ansökningar, eftersom varje ansökan genererar en kreditupplysning i ditt namn. Har du ett behov av ett lån är det bättre att använda en jämförelsetjänst där det endast tas en kreditupplysning men du får svar från flera olika långivare. Ansöker du t.ex via Lendo kan du få upp till 40 låneerbjudanden på en enda ansökan och en kreditupplysning (via UC).

Förutom faktorerna ovan kan banker och långivare ha andra mer komplexa bedömningskriterier. Det är oftast inte bara en anledning som avgör om du blir beviljad ett lån eller inte, utan en samlad bedömning av din ekonomiska situation. Kom ihåg också att det inte är en rättighet att få ett lån. Även om du uppfyller alla formella krav och har tillräcklig betalningsförmåga finns det ingen skyldighet för en långivare att bevilja dig ett lån. Har du fått ett avslag har du rätt till att få reda på varför, så att du vet vad du kan förändra för att i framtiden kunna beviljas ett lån.

8 faktorer som du bör se över för att höja din kreditvärdighet:

1.   Stabil inkomst – en inkomst som räcker för ditt hushåll och lämnar utrymme för andra utgifter.

2.   Fast anställning – Om du regelbundet får lön blir det enklare att förutspå din ekonomi.

3.   Inga betalningsanmärkningar – Att betala räkningar i tid visar att du är ansvarsfull och att risken är lägre att du inte skulle betala tillbaka lånen.

4.   Få skulder och lån – Du överkonsumerar inte och använder inte krediter och lån för att lösa tillfälliga problem i din ekonomi. Har du flera krediter och lån samla dem till ett.

5.   Amorterar av befintliga lån – Att minska din skuldbörda över tid och inte bara betala ränta och avgifter minskar risken över tid för att du inte skulle klara av dina åtaganden även om något oförutsett skulle hända.

6.   Medsökande – Är ni flera som söker ett lån är ni solidariskt ansvariga för lånet. Det betyder att var och en av er har ansvaret för att hela lånet blir återbetalat. Det minskar risken för långivaren.

7.   Koll på din ekonomi – Säg upp krediter som du inte utnyttjar.

8.   En buffert – Har du ett sparande som du kan utnyttja för oplanerade händelser har din ekonomi lättare att parera perioder med minskad inkomst eller stora utgifter. Det kan hända oss alla, men det är bra att vara beredd och signalerar att din ekonomi som helhet är motståndskraftig.