1. Privatbloggen
  2. Vanlig villa i Sverige kostar över 4 miljoner

Vanlig villa i Sverige kostar över 4 miljoner

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att slå nya rekord.

bostadspriser - vanlig villa kostar 4 miljoner Lendobloggen

2021-04-06

Bostadspriserna slår nya rekord i Sverige – nu är medelpriset på en villa för första gången över fyra miljoner kronor. Ökningen av priset på villor och bostadsrätter har gjort att bolånen har ökat i relation till inkomsterna, enligt FI:s nya bolånerapport. Överlag har nya bolånetagare marginaler för att klara betalningarna på sina lån vid en sämre ekonomisk situation.

Svensk Mäklarstatistiks siffror över februari 2021 visar att  ökningen av bostadspriserna håller i sig. Både priserna på bostadsrätter och villor slog rekord. I februari ökade medelpriset på en villa för första gången över fyra miljoner kronor. Prisökningen blev två procent, vilket är den största tillväxten sedan oktober 2020. 

Svenskarna tror på fortsatta ökningar

Trots rekordnoteringen tror svenskarna på ännu högre priser. Enligt Hemnets köparbarometer tror 58 procent att priserna ska fortsätta att stiga. Det är den högsta uppmätta nivån någonsin,  och en ökning på 7 procentenheter från januari.

– Tilltron till bostadsmarknadens är rekordstark samtidigt som vi ser de högsta medelpriserna som någonsin uppmätts på villor, bostadsrätter och fritidshus, allt detta mitt i en pandemi. Jag tror det dels visar hur viktigt hemmet blivit för svenskarna men också att många i och med vaccinet tror på ett starkt ekonomiskt uppsving, säger Liza Nyberg, vd för Svensk Fastighetsförmedling.

En naturlig följd av de snabbt stigande bostadspriserna under både 2020 och 2021 är att hushållens skulder ökar snabbare än de disponibla inkomsterna. Enligt Finansinspektionens nya bolånerapport ökad andelen nya bolånetagare med en skuldkvot över 450 procent av bruttoinkomsten till 11,3 procent. Det är fortsatt en lägre andel än innan FI införde det skärpta amorteringskravet 2018. 

Trots ökningen har nya bolånetagare marginaler för att klara betalningarna på sina lån vid en sämre ekonomisk situation. Då fler nya låntagare har tagit större bolån i förhållande till sin inkomst, är de mer känsliga för höga räntenivåer än tidigare. 

Sedan april 2020 har bankerna haft utökade möjligheter att ge hushåll med bostadslån ett tillfälligt undantag från amortering. Till och med januari 2021 har totalt 230 000 hushåll i bankernas bolåneportföljer beviljats tillfälligt undantag från amortering.

Enligt FI har den ekonomiska utvecklingen har stabiliserats och prognoserna för Sveriges ekonomi och hushållens bild om framtiden ser allt ljusare ut. Därför försvinner det tillfälliga undantaget om amorteringsfrihet den 31 augusti 2021. 

Fler lämnar Stockholm

Trots att priserna på både villor och bostadsrätter ökat mest i Stockholm så är det allt fler som flyttar ut från huvudstaden. Stockholms Handelskammare har nu analyserat SCB-data och störst nettoutflyttning sker till Södermanland (-1 831), Uppsala (-1. 239) och Skåne (-921).

– Strikt privatekonomiskt är det ju oftast lättare att flytta ut från Stockholm än in, då bostadspriserna i huvudstaden är högre än i övriga landet. När amorteringskravet infördes och senare skärptes har barriären in till Stockholm höjts samtidigt som det tyvärr blivit svårare att uppgradera sitt boende för en växande familj och då blir det lättare att lockas av en flytt, säger Stefan Westerberg, vid Stockholms handelskammare.

Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket+ 1%+2 %+ 6%44 412
Villor1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket+ 2%+ 3%+ 15%4 044 000
Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Centrala Stockholm+ 1%+ 3%+ 6%101 739
Stor-Stockholm+- 0%+- 0%+ 5%63 927
Villor1 mån3 mån12 månMedelpris
Stor-Stockholm+ 3%+ 5%+ 17%7 212 000
Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Centrala Göteborg+ 3%+ 4%+ 7%67 342
Stor-Göteborg+ 2%+ 3%+ 5%48 700
Villor1 mån3 mån12 månMedelpris
Stor-Göteborg+ 1%+ 3%+ 13%5 459 000
Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Centrala Malmö+ 1%+ 2%+ 8%36 641
Stor-Malmö+ 3%+ 3%+ 11%34 907
Villor1 mån3 mån12 månMedelpris
Stor-Malmö+ 5%+ 5%+ 12%5 022 000
Fritidshus12 månMedelpris
Riket+ 13%2 055 000
Källa: Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. 

Taggar:

LÅN