1. Privatbloggen
  2. Lendos sparekonom: Inflationstakten sjönk i april

Lendos sparekonom: Inflationstakten sjönk i april

Lendos sparekonom om inflationstakten som gick nedåt under april

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2023-05-16

Inflationstakten utvecklades svagt nedåt i april.  Det mest utmärkande är att livsmedelspriserna sjönk för första gången sedan november 2021, med 1,3 procent, framför allt på grönsaker och frukt.

Dessvärre ser vi inte samma tendenser på alla marknader. Årets hyreshöjningar samt höjda räntekostnader för både bostadsrätter och för egnahem bidrog till ökade boendekostnader. Detta motverkades till viss del av lägre elpriser i april.

Ökande priser på utrikes flygresor och paketresor bidrog till att transportpriserna ökade. Det var även en ökning av priserna på böcker efter årets bokrea.

  • Inflationstakten enligt KPI var 10,5 procent i april 2023, en svag minskning från mars då den var 10,6 procent.

  • Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 7,6 procent i april. Det är en nedgång jämfört med mars då motsvarande siffra var 8,0 procent.

  • Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,4 procent i april, vilket är en nedgång jämfört med mars då den var 8,9 procent. Den här siffran är viktig eftersom den visar den underliggande inflationen, som mer speglar det allmänna prisläget som inte enkom beror på energipriserna som kan fluktuera kraftigt av anledningar som väder men också tillfälliga driftstopp i våra kärnreaktorer.

Inflationen är på väg ner, frågan är bara om i tillräckligt snabb takt. Om den svaga nedgången av inflationen består och effekten av höjda styrräntor är marginell, kan det innebära att Riksbankens behöver revidera sin senaste prognos för styrräntan. Därför bör siffrorna tolkas med svag optimism.

Ytterligare en höjning av styrräntan, med 0,25 procent,  har aviserats till juni alternativt september.