1. Bolånebloggen
  2. Bostadsmarknaden -24 – köpläge innan ketchupeffekt

Bostadsmarknaden -24 – köpläge innan ketchupeffekt

Vår sparekonom Sharon Lavie om bostadsmarknaden.

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-02-10

Förra året var ett dystert år på bostadsmarknaden. Mäklare vittnar om få objekt som låg ute och få köpspekulanter som kom på visningarna. En helt rimlig utveckling med tanke på det osäkra läget med snabbt stigande räntekostnader, i kombination med skyhöga elkostnader och dyrare levnadskostnader.

Men nu kommer vändningen. Visningarna är mer välbesökta och räntetoppen är bakom oss. I vart fall om man ska tro marknadsräntorna som sjönk markant runt jul. Inflationen sjunker och med lite flyt hamnar även kärninflationen på 2 procent under våren.

Även om ränteläget är högt kan spekulanter bättre planera för sina kostnader och försiktigt kalkylera med att det faktiskt kan bli bättre framöver. Senaste årets ränterally har ändå skakat om svenska hushållen som klokt nog är mer försiktiga i sina ekonomiska åtaganden. Ännu är vi långt ifrån ett scenario där alla räknar med att ett utgångspris blir överbudat med tiotals procent, vilket minimerar stress för köparen och överbelåning.

Här ser jag ett guldläge för den som på allvar är intresserad av att köpa en bostad. Bättre förutsägbarhet och ett förhållandevis lågt prisläge kan öppna upp för en bra affär. Ju mer förväntningarna skruvas upp om ett förestående minskat räntetryck och en sänkning av styrräntan desto fler kommer vakna upp ur bostadsdvalan och börja buda.

Den enda brasklappen jag vill ändå skicka med är utvecklingen på arbetsmarknaden, där en markant högre arbetslöshet givetvis kommer få en negativ effekt på bostadsmarknaden. Enligt min åsikt är det inte en fråga om OM utan NÄR ketchupeffekten kommer. Då kommer bostadsvisningar återigen bli ett helgnöje för svenska befolkningen.